www.emc.sk

Úvod Novinky Kontakt Mapa stránky 18. Nov 2019  English English  
Vybavenie
Úvod do EMC
O laboratóriu EMC
Pracovníci
Služby
Merania
Konzultácie
Školenia
Výskum
Štátny program
Vybavenie
Download
Linky
Vybavenie
Laboratórium je vybavené nasledovnou meracou a testovacou technikou:

- tienenou kabínou o rozmeroch 4,5 x 4,5 x 8,5 m obloženou feritovým absorpčným materiálom a čiastočne pyramídovými penovými absorbérmi, takže merací priestor spĺňa požiadavky STN CISPR 16 pre meranie vyžarovaného rušenia a STN EN 61000-4-3 na overovanie odolnosti voči EM poľu, vybaveného otočnou plošinou, anténnym stožiarom a sieťovým filtrom EMC 3x400V/32A a TEMPEST filtrom 3x400V/6A
- meracími prijímačmi Rohde & Schwarz ESPI7, ESHS-10 a ESVS-10 pre frekvenčný rozsah 9 kHz až 7 GHz
- EMC analyzérom Agilent Technologies E7405A pre frekvenčný rozsah 100 Hz až 26.5 GHz
- prenosným spektrálnym analyzérom Rohde&Schwarz FSH8 pre frekvenčný rozsah 9 kHz až 8 GHz
- meracou súpravou pre návrh a testovanie systémov z hľadiska EMC Hewlett Packard HP 84100A (obsahuje spektrálny analyzátor HP 8591A, predzosilňovač HP 8447F a sondy na blízke polia)
- obvodovým analyzátorom Agilent E5071C-285 (100 kHz - 8 GHz) a meračom impedancií Hioki 3522-50 (DC - 100 kHz)
- signálnymi generátormi Agilent Technologies E8257D s frekvenčným rozsahom 250kHz až 20 GHz (max. napäťová úroveň +14 dBm) a Rohde & Schwarz typ SMH s rozsahom 100kHz až 2 GHz (max. napäťová úroveň +16 dBm)
- meracími zosilňovačmi Sonoma Instruments 352 (+25dB, 0.009-6000MHz) a 310 (+32 dB, 0.009-1000 MHz), Agilent Technologies (+30 dB, 1-26.5 GHz), Hewlett Packard HP 8447F (25 dB, 1-1300 MHz) a obmedzovačmi prechodných javov Agilent Technologies 11947A a Hewlett Packard HP 11947A
- výkonovými zosilňovačmi Amplifier Research 150W1000 (150 W 80-1000 MHz), 10W1000(10 W 0.25-1000 MHz) a 1S4G11 (1 W 4-10.6 GHz), Prana AP32DT150 (50W 0.01-1000 MHz), Milmega AS0840-30/17(30W 0.8-4 GHz), Minicircuits (50 W 26-500 MHz, 35 W 500-1000 MHz), Minicircuits 1 W a 5 W pre rozsah 1 - 500 MHz
- meracími anténami pre frekvenčné pásmo 9kHz - 40 GHz (prútové, slučkové, bikónické, logperiodické, bilogové, horn, kalibračné dipóly)
- analyzátorom jednofázovej siete a vyšších harmonických HA1600 a trojfázovej siete Kewtech KEW6310
- meračmi intenzity poľa ETS-Lindgren HI6105 a C.A. 42 pre frekvenčné pásmo DC - 6 GHz
- simulátorom elektrostatického výboja Emtest ESD30N a Haefely PESD 1600, výboj vzduchom do 30kV, kontaktný výboj do 30 kV
- simulátorom zhlukov rýchlych impulzov Emtest EFT500N5 a Haefely PEFT, do 4,8 kV, 5/50 ns, max. 1 MHz
- simulátorom rázových impulzov EMTEST VCS 500, 4 kV, 2 kA
- programovateľným zdrojom 1-fázového striedavého napätia Chroma 61503, 1500 VA, 0 - 300 V (aj s jednosmerným výstupom)
- umelými sieťami pre meranie rušenia do napájacej siete 1-fázovej (Rohde&Schwarz ESH3-Z5) a 3-fázovej (Schwarzbeck NNLK8121) do 50 resp. 100 A so zaťažovacou impedanciou 50 Ohm
- cievkami na magnetické pole 300 resp. 1000 A/m
- skúšobnými feritovými svorkami na testovanie odolnosti voči EM poľu fy. Lüthi EM101 (0.1-1000 MHz) a AHsystem ICP523
- väzobným článkom FCC CDN-M3-16 (do 16A) a súpravou väzobných článkov Schwarzbeck M1, M2, M5 (napájanie), AF2, AF4 (I/O netienené), S1, S2, S9, S25 (I/O tienené) a T2, T4 (telekomunikačné vedenia)
- číslicovými pamäťovými osciloskopmi fy. Tektronix až do 1 GHz - 5 GSa/s s možnosťou ukladania priebehov aj na USB pamäťovú jednotku
- registrátorom impulzného rušenia v sieti 230 V fy FLUKE VR 101
- spektrálnymi analyzátormi Hameg HMS1010, HM5510, HM5014-2 a HM 8028 (do 1GHz)
- šumovým generátorom ako referenciou pre vedené (0.15 - 30 MHz) a vyžarované rušenie (30 - 18000 MHz)
- súpravou sond HZ29 (EMCO 7405) na blízke E a H polia
- vlastným kamerovým okruhom pre monitorovanie skúšok odolnosti
- súpravou rôznych prevodníkov analog/opto a zdrojov napätia s vynikajúcimi EMC vlastnosťami
- meračom parametrov uzemňovacích slučiek LEM Saturn GEO so sondami a prúdovými kliešťami
- modernou meracou technikou Hewlett Packard a Agilent Technologies: multimetrami HP34401A, funkčnými generátormi HP33120A, čítačmi frekvencie HP53131A a programovateľnými zdrojmi E3640A, E3641A a E3647A (60V/3A)
- výkonnými počítačmi na riadenie meranie a simuláciu problémov EMC
Vítajte na stránke EMC Laboratória