www.emc.sk

Úvod Novinky Kontakt Mapa stránky 18. Nov 2019  English English  
Download
Úvod do EMC
O laboratóriu EMC
Pracovníci
Služby
Merania
Konzultácie
Školenia
Výskum
Štátny program
Vybavenie
Download
Linky
Download
Dokumenty

- Direktíva o elektromagnetickej kompatibilite 89/336/EEC platná od 1.1.1996
- Nová direktíva o EMC 2004/108/EC z 15.12.2004

- Zákon o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody 264/1999 Z.z. (v znení účinnom ku dňu 1. augusta 2003)
(- Zákon o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody 264/1999 Z.z. (v pôvodnom znení))
(- Novela zákona 264/1999 Z.z - 436/2001 Z.z.)
(- Novela zákona 264/1999 Z.z - 254/2003 Z.z.)

- Nariadenie vlády o podrobnostiach o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility č. 245/2004 Z.z.
- Nariadenie vlády o elektromagnetickej kompatibilite č. 194/2005 Z.z. , ktoré nahrádza Nariadenie vlády č. 245/2005 Z.z. s účinnosťou od 20. júla 2007.

Predmet EMK (len PDF súbory)

- Sylaby predmetu EMK
- Materiály k prednáške EMK (zip)
- Návody na cvičenia : 1-2 / 3-4 / 5-6 / 7-8 / 9-10 / 11 / Otázky - (zip)

Iné

- Pozvánka na kurz EMC pre konštruktérov
- Prihláška na kurz EMC
Vítajte na stránke EMC Laboratória