www.emc.sk

Úvod Novinky Kontakt Mapa stránky 18. Nov 2019  English English  
Štátny program
Úvod do EMC
O laboratóriu EMC
Pracovníci
Služby
Merania
Konzultácie
Školenia
Výskum
Štátny program
Vybavenie
Download
Linky
Štátny program

Úloha štátneho programu výskumu a vývoja

Podpora infraštruktúry vedy a výskumu z hľadiska požiadaviek elektromagnetickej kompatibility - tematického štátneho programu "KOMPLEXNÉ RIEŠENIE PODPORY A EFEKTÍVNEHO VYUŽÍVANIA INFRAŠTRUKTÚRY VÝSKUMU A VÝVOJA".
č. 2003SP200280202, (2006-2010), II. etapa
zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Karol Kováč, PhD.

WWW štátneho programu

Charakteristika úlohy výskumu a vývoja:
Budovanie HI-TECH centra, ktoré zabezpečí základňu infraštruktúry výskumu a vývoja pre oblasť elektromagnetickej kompatibility porovnateľnú so špičkovými európskymi pracoviskami, a zabezpečí sledovanie jej vývoja aj v budúcom období.
Cieľ úlohy vychádza z požiadaviek formulovaných v rámci tématického štátneho programu výskumu a vývoja "Komplexné riešenie podpory a efektívneho využívania infraštruktúry". Plánované HI-TECH centrum bude tvoriť základňu pre podporu zabezpečenia elektromagnetickej kompatibility novovyvíjaných technických systémov, ako aj unikátnych výskumných zariadení riešených v rámci výskumných a vývojových projektov na Slovensku i medzinárodných. Bude tak napomáhať rozvoju progresívnych technológií vo všetkých oblastiach využívania elektronických systémov a prispievať ku konkurencieschopnosti produktov vyvíjaných v SR na medzinárodnej úrovni.
Centrum musí bude schopné zabezpečiť konzultačné a poradenské služby v oblasti EMC pre všetkých potenciálnych žiadateľov pracujúcich v oblasti výskumu a vývoja vo všetkých štádiách vývoja elektronických systémov. Okrem toho bude napomáhať šíreniu poznatkov z oblasti elektromagnetickej kompatibility na všetkých zainteresovaných pracoviskách výskumu a vývoja v SR.

Úloha je zameraná na dobudovávanie HI-TECH centra zabezpečujúceho infraštruktúru výskumu a vývoja SR z hľadiska elektromagnetickej kompatibility na úrovni porovnateľnej so špičkovými európskymi pracoviskami s predpokladom trvalého sledovania budúceho rozvoja v tejto oblasti na medzinárodnej úrovni.
Vybudované centrum bude poskytovať konzultačné, poradenské a technické služby v oblasti EMC pre všetkých potenciálnych žiadateľov pracujúcich v oblasti výskumu a vývoja orientovaných na vývoj elektronických systémov, pri súčasnom trvalom získavaní najnovších poznatkov z oblasti EMC, za spolupráce s obdobnými zahraničnými subjektami ako aj s tvorcami technických predpisov týkajúcich sa EMC a aktívnej účasti pri ich implementácií v SR.

Vítajte na stránke EMC Laboratória