www.emc.sk

Úvod Novinky Kontakt Mapa stránky 18. Nov 2019  English English  
Pracovníci
Úvod do EMC
O laboratóriu EMC
Pracovníci
Služby
Merania
Konzultácie
Školenia
Výskum
Štátny program
Vybavenie
Download
Linky
Pracovníci
doc. Ing. Karol Kováč, PhD.
+421-2-60291631
karol(bodka)kovac(zavinac)emc(bodka)sk
miestnosť : B 313
-   vedúci Akreditovanej skúšobne FEI STU a skúšobného laboratória EMC
-   docent v odbore meranie na Ústave elektrotechniky
-   garant predmetu Elektromagnetická kompatibilita
-   zameranie : normalizácia v oblasti EMC
                         konzultácie z oblasti EMC
                         neštandardné meracie postupy v EMC
                         numerické modelovanie EMC problémov

Ružena Nagyová
+421-2-60291152, +421-2-65429600
ruzena(bodka)nagyova(zavinac)stuba(bodka)sk
miestnosť : B 312
-   tajomníčka Ústavu elektrotechniky
-   administrácia zákaziek

Ing. Jozef Hallon, PhD.
+421-2-60291431
jozef(bodka)hallon(zavinac)stuba(bodka)sk
miestnosť : B 310
-   skúšobný technik
-   výskumný pracovník na Ústave elektrotechniky
-   zameranie : meracie metódy v EMC
                         konzultácie z oblasti EMC
                         skúšky imunity elektrických zariadení

doc. Ing. René Harťanský, PhD.
+421-2-60291769
rene(bodka)hartansky(zavinac)stuba(bodka)sk
miestnosť : B 319
-   vedúci Oddelenia modelovania elektromagnetických štruktúr a systémov
-   docent v odbore meranie na Ústave elektrotechniky
-   prednášajúci predmetu Elektromagnetická kompatibilita
                         konzultácie z oblasti EMC
                         numerické modelovanie EMC problémov

Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
+421-2-60291166
mikulas(bodka)bittera(zavinac)stuba(bodka)sk
miestnosť : B 310
-   skúšobný technik
-   vedúci Oddelenia Meracej techniky
-   výskumný pracovník na Ústave elektrotechiky
-   zameranie : problematika vysokofrekvenčných emisií
                         numerické modelovanie EMC problémov

Ing. Anton Krammer
+421-2-60291755
anton(bodka)krammer(zavinac)stuba(bodka)sk
miestnosť : B 324
-   technik
-   doktorand na Ústave elektrotechniky
-   zameranie : štandardné EMC merania

Vítajte na stránke EMC Laboratória