www.emc.sk

Úvod Novinky Kontakt Mapa stránky 18. Nov 2019  English English  
Služby :: Merania
Úvod do EMC
O laboratóriu EMC
Pracovníci
Služby
Merania
Konzultácie
Školenia
Výskum
Štátny program
Vybavenie
Download
Linky
Meranie
Laboratórium EMC FEI STU je zamerané na vykonávanie testov a meraní na overovanie zhody vlastností elektronických zariadení s požiadavkami EMC predpisov a noriem všeobecne bez užšej špecializácie na konkrétnu triedu zariadení.

Pracovisko je súčasťou Skúšobne FEI STU akreditované SNAS pod č. S066, v rámci ktorej so svojím prístrojovým vybavením je schopné ponúknuť všetkým záujemcom nasledovné merania a skúšky na akreditovanej úrovni v rozsahu požiadaviek noriem STN EN 61000-6-1 až 61000-6-4 :

- meranie vedeného rušenia (svorkových rušivých napätí a prúdov) - v rozsahu 9 kHz - 1 GHz (STN EN 55011, STN EN 55014 a STN EN 55022),

- meranie vyžarovaného rušenia (rušivého elektromagnetického poľa) - v rozsahu 9 kHz - 26 GHz (STN EN 55011, STN EN 55014 a STN EN 55022),

- meranie obsahu harmonických sieťového napätia napätia a prúdu - do 2 kHz (STN EN 61000-3-2),

- meranie kolísania a blikania sieťového napätia (STN EN 61000-3-3),

- testovanie odolnosti voči elektrostatickému výboju - do 15 kV (STN EN 61000-4-2),

- testovanie odolnosti zariadení voči elektromagnetickému poľu - do 30 V/m, v rozsahu 80-1000 MHz (STN EN 61000-4-3),

- testovanie odolnosti zariadení voči zhlukom impulzov - do 4 kV (STN EN 61000-4-4),

- testovanie odolnosti zariadení voči impulznému rušeniu - do 4 kV (STN EN 61000-4-5),

- testovanie odolnosti zariadení voči vedenému vf rušeniu - do 10 V v rozsahu 0.15 - 1000 MHz (STN EN 61000-4-6),

- testovanie odolnosti zariadení voči magnetickému poľu sieťovej frekvencie - do 1000 A/m (STN EN 61000-4-8),

- testovanie odolnosti zariadení voči impulznému magnetickému poľu - do 1000 A/m (STN EN 61000-4-9),

- testovanie odolnosti zariadení voči krátkodobým poklesom, krátkym prerušeniam a kolísaniu napätia na vstupoch sieťového napájania (STN EN 61000-4-11),

- testovanie odolnosti zariadení voči harmonickým a medziharmonickým siete (STN EN 61000-4-13),

- testovanie odolnosti zariadení voči kolísaniu frekvencie siete (STN EN 61000-4-28),

- testovanie odolnosti zariadení voči krátkodobým poklesom, krátkym prerušeniam a kolísaniu napätia na vstupoch jednosmerného napájania (STN EN 61000-4-29).

Požiadavky na meranie a testovanie podľa iných noriem ako citovaných (MIL SDT, FCC, VDE, a pod. ako aj ďalšie CISPR a IEC) je možné prekonzultovať s pracovníkmi laboratória.

Laboratórium je taktiež schopné v rámci svojho prístrojového vybavenia vykonávať nasledovné merania :

-   vyhľadávanie zdrojov rušenia v elektronických zariadeniach;

-   snímanie výpadkov sieťového napätia;

-   registrácia rušivých impulzov v sieti;

-   meranie tieniacich účinností tienených miestností - v rozsahu 9 kHz - 18 GHz;

-   meranie rušivých vf polí do 26GHz;

-   meranie magnetického poľa sieťovej frekvencie 50 Hz;

-   nízkofrekvenčné meranie impedancie uzemňovacích slučiek;

-   meranie zvodových prúdov uzemňovacou sústavou;

-   meranie tieniacich účinností a útlmu filtrov - v rozsahu 100 Hz - 18 GHz;

-   elektrické merania elektrických a neelektrických veličín;

Vítajte na stránke EMC Laboratória