www.emc.sk

Úvod Novinky Kontakt Mapa stránky 18. Nov 2019  English English  
Služby :: Konzultácie
Úvod do EMC
O laboratóriu EMC
Pracovníci
Služby
Merania
Konzultácie
Školenia
Výskum
Štátny program
Vybavenie
Download
Linky
Konzultácie
Využijúc bohaté niekoľkoročné poznatky pracovníkov ponúka Laboratórium EMC nasledovné konzultačné a poradenské služby :

-   konzultácie s ohľadom na predchádzanie EMC problémom;

-   podpora návrhu elektrických zariadení podľa požiadaviek EMC noriem;

-   konštrukčné úpravy zariadení za účelom potlačenia vyžarovania a zvýšenia odolnosti;

-   poradenstvo pri získavaní EMC komponentov (prípadne ich zapožičanie);

-   návrh metodiky merania neštandardných EMC meraní;

-   expertízne služby v oblasti EMC;

Súčasťou Laboratória EMC je aj simulačné pracovisko s možnosťou numerického modelovania EMC problémov súvisiacich so šírením elektromagnetických polí v prostredí.

Pracovisko je vybavené s počítačom typu Workstation (2x Intel XEON 2.8GHz, 4GB RAM s veľkokapacitnými pevnými diskami SCSI a SATA) s programovým vybavením NEC na modelovanie elektromagnetických polí pomocou momentovej metódy. Ich pomocou je možné modelovať polia v blízkosti vodičových ako aj plošných štruktúr a tým aj väčšinu problémov v EMC oblasti.

Okrem toho pracovisko má zakúpenú licenciu programového systému FEKO (pracujúce momentovou metódou v spolupráci s metódou konečných prvkov, metódou fyzikálnej optiky a difrakcie). Jeho použitie je obmedzené na výskumné účely laboratória ako univerzitného pracoviska.
Vítajte na stránke EMC Laboratória