www.emc.sk

Úvod Novinky Kontakt Mapa stránky 18. Nov 2019  English English  
Výskum
Úvod do EMC
O laboratóriu EMC
Pracovníci
Služby
Merania
Konzultácie
Školenia
Výskum
Štátny program
Vybavenie
Download
Linky
Vyskum
Laboratórium EMC sa v súčasnosti podieľa na riešení týchto grantových úloh:

- projekt VEGA : Elektromagnetická kompatibilita veľkých systémov. č.1/0551/09,
zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.,
termín riešenia : 2009 - 2011
- v minulosti riešené úlohy...


Publikačná činnosť Laboratória EMC v roku 2011 :

Vedecké a odborné články uverejnené v časopisoch :

[1] Kamenský, M., Kováč, K.: Correction of ADC Errors by Additive Iterative Method with Dithering. In: Measurement Science Review, Vol. 11, No. 5 (2011), pp. 15-18.
[2] Páleník, T., Bittera, M., Smieško, V.: Sub-Domain MoM Formulation for Circular and Non-Circular Loop Antenna Arrays. In: International Journal of Engineering Science and Technology (IJEST), Vol. 3, No. 5 (2011), pp. 3686-3692.
[3] Hallon, J., Smieško, V., Bittera, M., Kováč, K.: Laboratory of electromagnetic laboratory of FEI STU in Bratislava. In: Odborný časopis pre vývoj a výrobu v oboru elektroniky -DPS, No. 1 (2011), pp.58-59.

Príspevky uverejnené v zborníkoch zo zahraničných a domácich konferencií:

[1] Kamenský, M., Kováč, K., Války, G.: Analyses of Quantization Noise Spectrum for Multiresolution Quantization of Harmonic Signal. In: 8th International Conference on Measurement MEASUREMENT 2011, Smolenice, April 27- 30, 2011, pp. 42-45.
[2] Krammer, A., Harťanský, R.: Generation of Homogeneous EM Field for EMC Test Purposes. In: 8th International Conference on Measurement MEASUREMENT 2011, Smolenice, April 27- 30, 2011, pp. 225-228.
[3] Hallon, J., Bittera, M., Harťanský, R., Kováč, K., Smieško, V.: Reproducibility of Long Cable Test-Setup of EMC Measurements. In: 8th International Conference on Measurement MEASUREMENT 2011, Smolenice, April 27- 30, 2011, pp. 229-232.
[4] Kamenský, M. Kováč, K., Války, G.: Improvement of spectral properties of quantization noise by multiresolution quantization. In: IMEKO TC4 IWADC 2011, International workshop on ADC Modelling, Testing and Data Converter Analysis and Design, Orvieto, June 30 - July 1, 2011, 4 p.

Iné :Publikačná činnosť v predchádzajúcich rokochV minulosti riešené grantové úlohy:

- projekt VEGA : Elektromagnetická kompatibilita komplexných systémov, numerické metódy modelovania, metódy merania a skúšania. č.1/3101/06,
zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.,
termín riešenia : 2006 - 2008
- projekt VEGA : Elektromagnetická kompatibilita elektronických systémov. č.1/0160/03,
zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.,
termín riešenia : 2003 - 2005
- projekt VEGA : Elektromagnetická kompatibilita - aspekty modelovania a metrológie. č.4291,
zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.,
termín riešenia : 1997 - 1999
- projekt VEGA : Elektromagnetická kompatibilita elektronických zariadení. č.1/0160/03,
zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.,
termín riešenia : 2003 - 2005
- projekt VEGA : Elektromagnetická kompatibilita elektronických zariadení. č.1345,
zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.,
termín riešenia : 1994 - 1996
- APVV : Výskum a vývoj technických prostriedkov EMC pre elektrické zariadenia s polovodičovými meničmi používané v železničnej doprave. APVV-99-028105,
zodpovedný riešiteľ : doc. Ing. Karol Kováč, PhD.,
termín riešenia : 03/2006 - 12/2008
- aplikovaný výskum : Postupy hodnotenia elektromagnetickej kompatibility rozsiahlych systémov. AV804/02,
zodpovedný riešiteľ : prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.,
termín riešenia : 07/2002 - 06/2005
- úloha štátneho programu výskumu a vývoja : Podpora infraštruktúry vedy a výskumu z hľadiska požiadaviek elektromagnetickej kompatibility - tematického programu "Komplexné riešenie podpory a efektívneho využívania infraštruktúry výskumu a vývoja". č.2003SP200280802, 2. etapa,
zodpovedný riešiteľ : doc. Ing. Karol Kováč, PhD.,
termín riešenia : 2006 - 2011
- úloha štátneho programu výskumu a vývoja : Podpora infraštruktúry vedy a výskumu z hľadiska požiadaviek elektromagnetickej kompatibility - tematického programu "Komplexné riešenie podpory a efektívneho využívania infraštruktúry výskumu a vývoja". č.2003SP200280802, 1. etapa
zodpovedný riešiteľ : doc. Ing. Karol Kováč, PhD.,
termín riešenia : 2003 - 2005
- úloha štátneho programu výskumu a vývoja : Optimalizácia premien energie v elektrizačnej sústave, v prenosových a distribučných sieťach, č.2004SP2606KOC02, Čiastková úloha 6: Optimalizácia premien elektrickej energie u zákazníkov na všetkých napäťových úrovniach, Etapa 6.3: Problémy elektromagnetickej kompatibility v elektrizačnej sústave.
zodpovedný riešiteľ : prof Ing. Ján Murgaš, PhD.
zodpovedný za etapu: prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.,
termín riešenia : 01/2006 - 12/2006
- medzinárodný projekt v rámci 5. rámcového programu s názvom : GTCI-2002-73008 FOR-EMC Fórum laboratórií implementujúcich direktívu EÚ o elektromagnetickej kompatibilite, zodpovedný riešiteľ : doc. Ing. Karol Kováč, PhD., termín riešenia : 2003 - 2005.
zodpovedný riešiteľ : doc. Ing. Karol Kováč, PhD.,
termín riešenia : 2003 - 2005


Publikačná činnosť Laboratória v minulosti :

Vedecké a odborné články uverejnené v časopisoch :

[1] Kováč, K.: EMC requirements on electronic and electric equipment. In: EE - odborný časopis pre elektrotechniku a energetiku, Vol.1, (1995), pp. 36-37.
[2] Kováč, K.: Information about new Slovak technical standards. In: EE - odborný časopis pre elektrotechniku a energetiku, Vol.1, No.4 (1995), pp. 25-27.
[3] Smieško, V., Kováč, K., Catrysse, J., Máčaj, P.: TLM modelling as a tool for shielding effectiveness evaluation. In: Journal of Electrical Engineering, Vol.46, No.5 (1995), pp. 195-200.
[4] Smieško, V., Kováč, K., Ziman, J.: Simulation and measurement of electromagnetic field caused by electrostatic discharges. In: Journal of Electrical Engineering, Vol.46, No.5 (1995), pp. 185-191.
[5] Harťanský, R., Hallon, J., Čičáková, O.: The Effect of RF Interference upon the Function of Operational Amplifiers. In: EE - odborny časopis pre elektrotechniku a energetiku, Vol.3, No.1 (1997), pp. 14-16.
[6] Hallon, J., Szolik, I.: Power Supply as a Cause of Low Immunity against Disturbance. In: EE - odborný časopis pre elektrotechniku a energetiku, Vol.6, Special Issue (2000), pp. 77-79.
[7] Kováč, K.: EMC of Industrial Distributed Systems. In: Control and Dignostics of the Technological Processes in Manufacturing Process based on Application of ICT. STU - Bratislava, 2000, pp.97-148.
[8] Kováč, K.: Electromagnetic Compatibility from the Viewpoint of Law No.264/99 and Related Slovak Technical Standards. In: EE - odborný časopis pre elektrotechniku a energetiku, Vol.7, No.5 (2001), pp. 20-22.
[9] Bittera, M., Harťanský, R., Kováč, K.: One Way to Provision of HF E-Field Sensor Isotropy. In: Measurement Science Review, Vol.1, No.1 (2001), pp. 73-76.
[10] Bittera, M., Hallon, J., Rév, D., Szolik, I.: Automation of Electromagnetic Emissions Measuring Place. In: EE - odborný časopis pre elektrotechniku a energetiku, Vol.6, Special Issue (2002), pp. 117-118.
[11] Bittera, M., Kováč, K., Smieško, V.: Finite-element method modeling for field predictions inside semi-anechoic roompp. In: Journal of Electrical Engineering, Vol. 53 (2002), No.9/S, pp. 174-177.
[12] Bittera, M., Hallon, J., Smieško, V.: Measurement and Simulation of Field Homogenity Inside Semi-anechoic Chamber. In: Measurement Science Review, Vol. 3, No.1 (2003), pp.143-146.
[13] Szolik, I., Kováč, K., Smieško, V.: Influence of Digital Signal Processing on Precision of Power Quality Parameters Measurement. In: Measurement Science Review, Vol. 3, No.1 (2003), pp. 35-38.
[14] Bittera, M., Hallon, J., Szolik, I.: Some Aspects of Large Systems EMC Measurements. In: EE - časopis pre elektrotechniku a energetiku, Vol.9, Special Issue (2003), pp. 106-108.
[15] Smieško, V., Kováč, K.: Virtual Instrumentation and Distributed Measurement Systems. In: Journal of Electrical Engineering, Vol.55, No.1-2 (2004), pp. 50-56.
[16] Lendel, P., Kováč, K.: Measurement of the Emitted Disturbing Field in a Semianechoid Chamber and in an Open Space. In: EE - časopis pre elektrotechniku a energetiku, Vol.10, No.2 (2004), pp. 24-27.
[17] Hallon, J., Kováč, K., Králiková, E.: The Effect of Continuous High-Frequency Jamming on the Faults of Electronic Devices in Metrological Systems. In: EE - časopis pre elektrotechniku a energetiku, Vol.10, No.2 (2004), pp. 28-30.
[18] Harťanský, R., Hallon, J.: Electromagnetic Smog and Living Organisms. In: Elektrotechnik, No.1 (2004), pp. 16-17.
[19] Bittera, M., Hallon. J., Kováč, K., Szolik, I.: The errors caused by test site configuration at the radiated emission measurement. In: Advances in Electrical and Electronic Engineering, Vol.3, No.2 (2004), pp. 169-172.
[20] Szolik, I., Hallon. J., Bittera, M.: Errors of Harmonic Analysis. In: EE - časopis pre elektrotechniku a energetiku. - Vol.10, Special Issue (2004), pp. 117-118.
[21] Szolik, I., Kováč, K., Smieško, V.: Influence of Noncoherent Sampling Upon an Error of Power Quality Parameters Measurement. In: Measurement Science Review, Vol.5, Sect.3 (2005), pp. 35-38.
[22] Bielik, R., Hallon, J.: Program System for Controlling EMC Measurements and Collecting Measured Data. In: Measurement Science Review, Vol.5, Sect.3 (2005), pp. 78-81.
[23] Kováč, K.: Electromagnetic Compatibility for Electronic Equipment Designers. In: EE - časopis pre elektrotechniku a energetiku, Vol.11, No.1 (2005), pp. 25.
[24] Szolik, I., Kováč, K.: Performance Measurement of the GPIB Bus for Various Operating Systems. In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku, Vol. 12, No. 1 (2006), pp. 26-28.
[25] Kováč, K.: Support of Infrastructure of Research and Development from the Point of View of Electromagnetic Compatibility Requirements. In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku, Vol. 12, No. 2 (2006), pp. 27-28.
[26] Bittera, M., Harťanský, R.: EM Field Measurement Aspects for Electromagnetic Compatibility Purposes. In: Measurement Science Review, Vol. 6, Section 3, No. 1 (2006), pp. 14-17.
[27] Bittera, M., Smieško, V., Kováč, K.: Problem of Bundled Two-Wire Cable of Test Equipment in Emission Measurement. In: Radioengineering, Vol. 15, No. 4 (2006), pp. 22-26.
[28] Hallon, J., Kováč, K., Szolik, I.: Geometrical Configuration of Cabling as Factor Influencing the Reproducibility of EMC Immunity Tests. In: Radioengineering, Vol. 15, No. 4 (2006), pp. 27-33.
[29] Bittera, M., Smieško, V., Kováč, K.: Effect of Bundled POwer Cable on Radiated Emission Measurement. In: Measurement Science Review, Vol. 7, Section 3, No. 2 (2007), pp. 33-36.
[30] Bittera, M., Hallon, J., Kováč, K.: Measurement of Semi-Anechoic Chamber Using Modified VSWR Method above 1 GHz. In: Measurement Science Review, Vol. 7, Section 3, No. 2 (2007), pp. 42-45.
[31] Kováč, K., Smieško, V.: EMC Laboratory at FEI STU in Bratislava. In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku, Vol. 13, No. 4 (2007), pp. 23-24.
[32] Kamenský, M., Kováč, K.: Iterative Method and Averaging for Measurement Error COrrection. In: Measurement Science Review, Vol. 7, Section 1, No. 3 (2007), pp. 35-38.
[33] Kamenský, M., Kováč, K., Králiková, E., Krammer, A.: Evaluation of Measurement Performance in Averaging Quantization System with Noise. In: Radioengineering, Vol. 16, No. 4 (2007), pp. 114-119.
[34] Kamenský, M., Kováč, K.: Increasing of accuracy of measurements performing by microcomputers. In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku, Vol. 14, No. 1 (2008), pp. 13-15.
[35] Kamenský, M., Králiková, E., Kováč, K.: Evaluation of Noise Influence on Averaging Result of AD Conversion. In: EE - časopis pre elektrotechniku a energetiku, Vol.14, No.10 (2008), pp. 184-187.
[36] Hallon, J., Bittera, M., Smieško, V., Kováč, K.: Cabling Arrangement Influence on Repeatability of Immunity EMC Measurements. In: Measurement Science Review, Vol. 8, Section 3, No. 4 (2008), pp. 98-103.
[37] Ďuračková, D., Kováč, K., Smieško, V.: Comparison of an Analog Behavioral and Transistor Level Model of Operational Amplifier. In: Advances in Electrical and Electronic Engineering, Vol.7, No.1-2 (2008), pp. 114-116.
[38] Hallon, J., Bittera, M., Smieško, V., Kováč, K.: Cabling Arrangement Influence on Repeatability of Immunity EMC Measurements. In: Measurement Science Review, Vol. 8, Section 3, No. 4 (2008), pp. 98-103.
[39] Kamenský, M., Kováč, K.: Iterrative Correction of Measurement with Averaging of Dithered Samples. In: Advances in Electrical and Electronic Engineering, Vol.7, No.1-2 (2008), pp. 358-361.
[40] Kamenský, M., Kováč, K.: Iterative Method and Dithering with Averaging used Correction of ADC Error. In: Measurement Science Review, Vol. 9, Section 1, No. 4 (2009), pp. 86-88.
[41] Bittera, M.: Uncertainty of Electrical Quantities Measurement (4). In: AT&P Journal, Vol.16, No.4 (2009), pp. 51.
[42] Harťanský, R., Hallon, J.: Measurement of Electric Field Sensor Based on Resistively Loaded Dipole. In: VESTNIK, Vol.43, No.3 (2009), pp. 123-126 (in Russian).
[43] Krammer, A., Szolik, I.: Principle of RF Disturbing Signal Creation at Cable Interfaces and its Effect on Electronic System. In: EE - časopis pre elektrotechniku a energetiku, Vol.16, No.1 (2010), pp. 16-19.
[44] Krammer, A., Smieško, V.: Equipment for Analogue Signal Transmission in High Level Emission Environment. In: EE - časopis pre elektrotechniku a energetiku, Vol.16, No.1 (2010), pp. 20-21.
[45] Války, G., Bittera, M., Hallon, J.: Automation and Optimisation of Radiated Emission Measurement. In: EE - časopis pre elektrotechniku a energetiku, Vol.16, No.3 (2010), pp. 14-16.
[46] Bittera, M.: Shielded Chamber of EMC Laboratory Got a New Robe. In: EE - časopis pre elektrotechniku a energetiku, Vol.16, No.5 (2010), pp. 36-37.
[47] Krammer, A: Alternative Way of Immunity Test in case of Large EMC Systems. In: EE - časopis pre elektrotechniku a energetiku, Vol.16, No.5 (2010), pp. 50-52.
[48] Bittera, M., Hallon, J., Harťanský, R., Kováč, K., Smieško, V.: A Sensitivity Analysis Theory of Cable Test against RF Fields. In: Vestnik, Vol. 47, No.3 (2010), pp.94-97 (in Russian).
[49] Bittera, M., Smieško, V., Kováč, K., Hallon, J., : The Interference between Ground Plane and Receiving Antenna and its Effects on the Radiated EMI Measurement Uncertainty. In: Microwave and Millimeter Wave Technologies: Modern UWB Antennas and Equipment. Vukovar : In-Tech, 2010, pp.215-228.
[50] Bittera, M., Smieško, V., Kováč, K., Hallon, J.: Directional Properties of the Bilog Antenna as a Source of Radiated Electromagnetic Interference Measurement Uncertainty. In: IET Microwaves, Antennas & Propagation, Vol.4, No.10 (2010), pp. 1469-1474.

Príspevky uverejnené v zborníkoch zo zahraničných a domácich konferencií:

[1] Smieško, V., Kováč, K., Hallon, J.: Testing Principles of Electronic Devices Susceptibility to Electromagnetic Interferring Effects. In: International Conference CATE 93, Brno, 1993, pp. 303-307.
[2] Smieško, V., Kováč, K., Ziman, J., Hallon, J.: Electromagnetic Influences on Failure Free Function of Electronic and Electric Devices. In: Congress of Slovak Sciences 93, Section III, Bratislava, 1993, pp. 113-116.
[3] Kováč, K., Smieško, V.: EMC Teaching at FEI STU Bratislava. In: International Conference EDS 94, Brno, 1994, pp. 203-206.
[4] Ziman, J., Kováč, K., Máčaj, P.: Measurement of the Influence of Electrostatic Discharges to Electronic Systems. In: International Conference EDS 94, Brno, 1994, pp. 128-131.
[5] Máčaj, P., Kováč, K., Ziman, J.: Application of the TLM modelling in Shielding Effectiveness Evaluation. In: International Conference EDS 94, Brno, 1994, pp. 132-135.
[6] Máčaj, P., Kováč, K., Ziman, J.: Methods of Time Domain Signal Reconstruction. In: Scientific Conference "New Trends in Signal Processing", Liptovský Mikuláš, 1994, pp. 11-14.
[7] Smieško, V., Kováč, K., Hallon, J., Ziman, J.: Sensoring EM field intensities Generated by Electrostatic Discharge. In: International Conference FEI TU, Session TEEM, Košice, 1994, pp. 27-30.
[8] Catrysse, J., Kováč, K., Smieško, V.: The help of TEMPUS programme in introducting EMC-education at Slovak Technical University. In: 11 th International Symposium and Technical Exhibition on Electromagnetic Compatibility, Zurich, March 7-9, 1995, pp. 311-314.
[9] Ziman, J., Kováč, K., Dawson, J.F.: Simulation and measurement of EM fields caused by elektrostatic ischarges. In: ESD (Electrostatic Discharge) and ESD Counter Measures, London, March 28, 1995, pp. 5/1-5/6.
[10] Kováč, K., Smieško, V., Ziman, J.: TLM method as a modelling tool for ESD fields simulation. In: MITEKO 1995 Conference Proceedings, Pardubice, June 22-23, 1995, pp. 206-209.
[12] Máčaj, P., Smieško, V., Kováč, K.: Shielding effectiveness modelling by TLM method. In: MITEKO 1995 Conference Proceedings, Pardubice, June 22-23, 1995, pp. 202-205.
[13] Smieško, V., Ziman, J., Kováč, K., Máčaj, P.: Time shape reconstruction in ESD field sensoring. In: Modern Electrical and Magnetic Measurement. Part 1, Praha, September 13-14, 1995, pp. 101-105.
[14] Smieško, V., Kováč, K., Ziman, J.: Measurement of near AM fields caused by electrostatic discharge. In: Modern Electrical and Magnetic Measurement. Part 1, Praha, September 13-14, 1995, pp. 15-419.
[15] Smieško, V., Kováč, K., Hallon, J.: Activities of FEI STU in Bratislava in EMC area. In: Berichte der Informationstagung ME 95 : Informationstagung Mikroelektronik, Wien, September 27-29, 1995, pp. 275-280.
[16] Catrysse, J., Kováč, K., Smieško, V.: The Help of TEMPUS JEP-1565 in Introducing EMC-Education at Slovak Technical University. In: Tempus Workshop Engineering and Related Sciences, Bratislava, April 17-20, 1996, pp. 56-59.
[17] Kováč, K., Harťanský, R.: Solution of the Resistive Wive Antennas by Programm System NEC. In: Workshop CAD & CAE '96, Praha, November 1996, pp. 23-25.
[18] Harťanský, R., Kováč, K., Hallon, J.: Manufacturing Imperfection Effect on Resistive Dipole Characteristics. In: 7th Internat. Scientific Conference Radioelektronika '97, Bratislava, April 23-24, 1997, pp. 287-291.
[19] Kováč, K., Harťanský, R., Hallon, J.: An Analyses of Behavior of Two-Layer Absorbing Structures Based on Ferrite Absorbers. In: 4th Japanese-Czech-Slovak Joint Seminar on Applied Electromagnetics, Stará Lesná, September 18-20, 1997, pp. 92-95.
[20] Kováč, K.: Electromagnetic Compatibility of Electric and Electronic Devices. In: Computer Systems Safety, Banská Bystrica, September 30, 1997, pp. 13-26.
[21] Harťanský, R., Kováč., Hallon, J.: Effective Modification of Moment Method for Antenna Simulation. In: 9th Conference on Microwave Techniques, Pardubice, October 16-17, 1997, pp. 262-265.
[22] Harťanský, R., Hallon, J.: Electronic Devices Testing for Immunity Against Pulse Disturbances. In: 3rd Internat. Exhibition of Electrical Engineering and Electronics, Trencin, October 22-24, 1997, pp. 138-140.
[23] Harťanský, R., Kováč, K., Smieško, V., Hallon, J., Szolik, I.: Analysis of the Parallel Detector Influence on the Resistive Dipole Characteristics. In: 8th International Czech-Slovak Scientific Conference "Radioelektronika '98", Brno, April 28-29, 1998, pp. 243-246.
[24] Smieško, V., Kováč, K., Harťanský, R., Hallon, J.: Use of the Cascade Matrix Technique in Determination of the Performance of Multi-Layer Absorbing Structures Based on Ferrite Tiles. In: International Wroclaw Symposium on Electromagnetic Compatibility, Wroclaw, June 23-25, 1998, pp. 400-404.
[25] Harťanský, R., Kováč, K., Bittera, M.: Analysis of the Antenna Feeder Influence on the Electromagnetic Field Measurement. In: 9th International Czech and Slovak Scientific Conference "Radioelectronics '99", Brno, April 27-28, 1999,pp. 454-457.
[26] Smieško, V., Kováč, K., Hallon, J., Szolik, I.: Analysis of the Parallel Detector Influence on the Resistive Dipole Characteristics. In: 10th Conference on Microwave Techniques COMITE 1999, Pardubice, October 12-13, 1999, pp. 153-156.
[27] Kováč, K., Králiková, E., Smieško, V., Szolik, I.: Influence of Quantisation Process on Errors of Fixed-Point FFT Harmonic Analysis. In: Conference "New Trends in Signal Processing", Liptovský Mikuláš, May 24-26, 2000, pp. 153-156.
[28] Hallon, J., Kováč, K., Smieško, V.: Analytical Modelling of the Reflectivity of Ferrite Absorbing Structures. In: 10th International Conference Radioelectronics 2000, Bratislava, September 12-13, 2000, pp. IV-70-73.
[29] Kováč, K., Szolik, I.: Fixed-Point DSP Harmonic Analysis for Measurement Purposes. In: 10th International Conference Radioelectronics 2000, Bratislava, September 12-13, 2000, pp. P78-79.
[30] Rovný, K., Krajčovič, M., Kováč, K.: Modelling of Current Distibution within Lighting Protection Structures. In: Conference "Power Engineering 2000", Prague, September 25-26, 2000, pp. 89-93.
[31] Kováč, K.: Electromagnetic Compatibility - Residual Commercial and Light Industry Environment. In: 2nd Slovak Seminar of Electricians, Trencín, October 2000, pp. 20-23.
[32] Kováč, K.: Electromagnetic Compatibility from the Point of View of the Law No.364/99 and Corresponding Slovak Technical Standards. In: 13th Conference of Slovak Electrotechnicians, Poprad, November 14-15, 2000, pp. 43-51.
[34] Kováč, K.: Protection Techniques against LF Disturbance According to the Latest European Standards. In: 4th Conference Energetic Disturbance in Distribution and Industrial Networks, Brno, November 23-24, 2000.
[35] Hallon, J., Szolik, I.: Electronic Power Supplies as a Cause of Low Immunity Against High Frequency Disturbance. In: 4th Conference Energetic Disturbance in Distribution and Industrial Networks, Brno, November 23-24, 2000.
[36] Bittera, M., Harťanský, R., Kováč, K.: One Way to Provision of HF E-field Sensor Isotropy. Proc. In: 3rd International Conference on Measurement, Smolenice, May 14-17, 2001, pp. 163-166.
[37] Harťanský, R., Bittera, M.: Assurance of Non-directive Pattern of Electromagnetic Field Sensor. Prof. In: 4th International Symposium on Mechatronics, Trenčianske Teplice, June 13-15, 2001, pp. 164-168.
[38] Hallon, J., Szolik, I.: Test Side Calibration and Control of Electromagnetic Field Immunity Test. In: Conference "Electrical and Power Engineering 2001", Trenčín, October 16-18, 2001, pp. 61-63.
[39] Kováč, K.: Technical Requirements on Products in Terms of EMC. In: 3rd Slovak Seminar of Electricians, Trenčín, October 17-18, 2001, pp. 19-23.
[40] Kováč, K.: Overvoltage Protection of Low Voltage Installations - Its Importance and Way of Realisation. In: 3rd Slovak Seminar of Electricians, Trenčín, October 17-18, 2001, pp. 56-60.
[41] Bittera, M., Valúch, D.: Modelling of Absorber Influence on Properties of EMC Test Chamber Using FEM. In: 4th Scientific Conference on Electrical Engineering and Information Technology for PhD. Students, Bratislava, November 29, 2001, pp. 132-134.
[42] Kováč, K.: AC Techniques for Measurement and Calibration. In: Colloquium "Measurement and Calibration of Electrical Quantities Instrumentation", Piešťany, February 28, 2002, 6 p.
[43] Kováč, K.: DC Techniques for Measurement and Calibration. In: Colloquium "Measurement and Calibration of Electrical Quantities Instrumentation", Piešťany, February 28, 2002, 9 p.
[44] Kováč, K.: Sources of Noise, Disturbance and Grounding. In: Colloquium "Measurement and Calibration of Electrical Quantities Instrumentation", Piešťany, February 28, 2002, 7 p.
[45] Bittera, M., Kováč, K., Smieško, V.: Finite-Element Method Modeling for Field Predictions inside Semi-Anechoic Rooms. In: Joint XVI Congress "Electromagnetic Fields and Materials & Magnetic Measurements '02", Bratislava, September 11-13, 2002, pp. 66.
[46] Bittera, M., Kováč, K., Smieško, V.: Development of HF E-field Probe with the Frequency Independent Isotropy. In: 12th International Scientific Conference "Radioelectronics 2002", Bratislava, May 14-16, 2002, pp. 282-285.
[47] Hallon, J., Kováč, K., Smieško, V.: Sensitivity of Single Supply BJT Opamp to Pulse Disturbance and Its Modelling. In: 12th International Scientific Conference "Radioelectronics 2002", Bratislava, May 14-16, 2002, pp.390-393.
[48] Kováč, K.: Disturbing Electromagnetic Factors and Calibration in Adopted European Standards. In: Meeting "Disturbance Influencies at Measurement and Calibration of Electric Quantities Meters", Piešťany, November 28, 2002, 10 p.
[49] Bittera, M., Smieško, V., Szolik, I.: Measurement and Simulation of Semi-Anechoic Chamber at Low Frequencies. In: 13th International Czech-Slovak Scientific Conference "Radioelektronika 2003", Brno, May 6-7, 2003, pp. 280-283.
[50] Hallon, J., Kováč, K., Bittera, M.: Opamps Sensitivity to Symmetrical Pulse Disturbance. In: 13th International Czech-Slovak Scientific Conference "Radioelectronics 2003", Brno, May 6-7, 2003, pp. 332-335.
[51] Szolik, I., Kováč, K., Smieško, V.: Influence of Digital Signal Processing on Precision of Power Quality Parameters Measurement. In: 4th International Conference on Measurement, Smolenice, June 15-19, 2003, pp. 39-42.
[52] Hallon, J., Kováč, K., Bittera, M.: Sensitivity of Measuring Systems Electronic Modules to Symmetrical Pulse Disturbance. In: 4th International Conference on Measurement, Smolenice, June 15-19, 2003, pp. 435-438.
[53] Bittera, M., Hallon, J., Smieško, V.: Measurement and Simulation of Field Homogeneity Inside Semi-Anechoic Chamber. In: 4th International Conference on Measurement, Smolenice, June 15-19, 2003, pp. 499-502.
[54] Kováč, K.: Bonding and Earthing in Buildings with Information Technology Equipment According to STN EN 50310. In: Slovak State-Wide Seminar of Electrotechnicians, Trenčín, October 2003, pp. 96-99.
[55] Hallon, J., Bittera, M., Kováč, K., Szolik, I.: Sensitivity of Operational Amplifier Output Circuits to HF Disturbance. In: 14th International Czech-Slovak Scientific Conference "Radioelectronics 2004", Bratislava, April 27-28, 2004, pp.91-94.
[56] Bittera, M., Hallon, J., Kováč, K., Smieško, V.: The Influence of the Antenna Cable on the Uncertainty of Radiated Emission Measurement. In: 14th International Czech-Slovak Scientific Conference "Radioelectronics 2004", Bratislava, April 27-28, 2004, pp. 237-240.
[57] Szolik, I., Kováč, K., Smieško, V.: The Influence of Incoherent Sampling upon Errors of Harmonic Analysis. In: 14th International Czech-Slovak Scientific Conference "Radioelectronics 2004", Bratislava, April 27-28, 2004, pp. 394-397.
[58] Kováč, K., Kukuča, P., Smieško, V., Szolik, I.: Influence of Electromagnetic Coupling between Parallel HV Power Lines with Asymmetrical Wire Arrangement upon their Virtual Losses. In: 6th International Conference "Control of Power Systems'04", Štrbské Pleso, June 16-18, 2004, CD-Rom - 4 pp.
[59] Hallon, J., Bittera, M., Kováč, K., Szolik, I.: Susceptibility of Measuring Electronics Outputs to HF Disturbance. In: XIV International Conference on Electromagnetic Disturbances, Vilnius, September 22-24, 2004, pp. 169-172.
[60] Bittera, M., Hallon, J., Kováč, K., Szolik, I.: Some Factors Influencing Uncertainty of Radiated Emission Measurement. In: XIV International Conference on Electromagnetic Disturbances, Vilnius, September 22-24, 2004, pp. 161-164.
[61] Bielik, R., Hallon, J.: Program System for Controlling EMC Measurements and Collecting Measured Data. In: 7th Conference for PhD Students ELITECH 2005, Bratislava, February 9, 2005, pp. 18-20.
[61] Szolik, I., Kováč, K., Smieško, V.: Influence of Noncoherent Sampling upon an Error of Power Quality Parameters Measurement. In: 5th International Conference on Measurement "Measurement 2005", Smolenice, May 15-19, 2005, pp. 88-91.
[62] Szolik, I., Kováč, K., Králiková, E., Smieško, V.: Virtual Measuring Workplace for Distance Learning. In: 5th International Conference on Measurement "Measurement 2005", Smolenice, May 15-19, 2005, pp. 121-124.
[63] Bittera, M., Harťanský, R.: EM Field Measurement Aspects for Electromagnetic Compatibility Purposes. In: 5th International Conference on Measurement "Measurement 2005", Smolenice, May 15-19, 2005, pp. 335-338.
[61] Bielik, R., Hallon, J.: Program System for Controlling EMC Measurements and Collecting Measured Data. In: 5th International Conference on Measurement "Measurement 2005", Smolenice, May 15-19, 2005, pp. 558-651.
[64] Bittera, M., Kováč, K., Smieško, V.: Estimation of Radiated Emission Measurement Uncertainty. In: 8th International Symposium on Mechatronics "Mechantronika 2005", Trenčianske Teplice, May 19-21, 2005, pp. 34-38.
[65] Bittera, M., Harťanský, R.: Electromagnetic Compatibility EM field Measurement. In: 8th International Symposium on Mechatronics "Mechantronika 2005", Trenčianske Teplice, May 19-21, 2005, pp. 84-87.
[66] Hallon, J., Bittera, M., Kováč, K., Szolik, I.: Reproducibility of Immunity EMC Measurements for Large Systempp. In: 8th International Symposium on Mechatronics "Mechantromika 2005", Trenčianske Teplice, May 19-21, 2005, pp. 91-93.
[67] Szolik, I., Bittera, M., Hallon, J., Smieško, V.: The Influence of Window Function by Noncoherent Sampling at Low Frequency Electromagnetic Compatibility Measurements. In: 8th International Symposium on Mechatronics "Mechantromika 2005", Trenčianske Teplice, May 19-21, 2005, pp. 94-96.
[68] Bittera, M., Smieško, V., Kováč, K.: NSA Measurement Influence to Radiated Emission Measurement. In: XV International Conference on Electromagnetic Disturbances, Bialystok, September 21-23, 2005, pp. 2.1-1 - 2.1-4.
[69] Hallon, J., Bittera, M., Kováč, K., Szolik, I.: Influence of Cables Position upon Repeatability of Induced Voltages during EMC Immunity Tests of Large Systems, Proc. In: XV International Conference on Electromagnetic Disturbances, Bialystok, September 21-23, 2005, pp. 3.3-1 - 3.3-4.
[70] Kováč, K., Smieško, V.: Evaluation of EMC Characteristics of Power Line Communications. In: Radioelektronika 2006 : 16th International Czech - Slovak Scientific Conference. Bratislava, April 25-26, 2006, pp. 280-281.
[71] Bittera, M., Smieško, V., Kováč, K.: Analysis of EUT Cable at Radiated Emission Measurement. In: AIM 2006. Proceedings of 1st International Conference Advances in Mechatronics, Trenčín, August 16-18, 2006, pp. 85-88.
[72] Bittera, M., Smieško, V., Kováč, K.: Modelling of Ferrite Lined Semi-Anechoic Chambers. In: EMD 2006. XVI International Conference on Electromagnetic Disturbances, Kaunas, September 27-29, 2006, pp. 18-21.
[73] Bittera, M., Smieško, V., Kováč, K.: Interference Cable Effect to EMI Measurement Results. In: Mediterranean Microwave Symposium. Budapest, May 14-16, 2007, pp. 159-162.
[74] Bittera, M., Hallon, J., Kováč, K.: Verification Measurement of Ferrite-Lined Chamber above 1 GHz. In: 6th International Conference on Measurement "Measurement 2007", Smolenice, May 20-24, 2007, pp. 185-188.
[75] Bittera, M., Smieško, V., Kováč, K.: Influence of Power Cable Arrangement to EMI Measurement. In: 6th International Conference on Measurement "Measurement 2007", Smolenice, May 20-24, 2007, pp. 221-224.
[76] Hallon, J., Kováč, K., Bittera, M.: Reproducibility of Immunity EMC Measurements. In: 6th International Conference on Measurement "Measurement 2007", Smolenice, May 20-24, 2007, pp. 233-236.
[77] Bittera, M.: Connecting Cable in EMI Measurements. In: 10th International Symposium on Mechatronics "Mechatronika 2007", Trenčianske Teplice, June 6-8, 2007, pp. 117-120.
[78] Hallon, J., Kováč, K., Bittera, M.: Alternative Method of Immunity Measurements against Electromagnetic Field of Large Systems in Term of EMC. In: 10th International Symposium on Mechatronics "Mechatronika 2007", Trenčianske Teplice, June 6-8, 2007, pp. 123-126.
[79] Bittera, M., Kováč, K., Smieško, V.: Factors Influencing the Quality of EMI Test Sites. In: 13th International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering, Prague, September 13-15, 2007, pp. 509-510.
[80] Bittera, M., Kováč, K., Smieško, V., Hallon, J.: Influence of Directivity Pattern of Bilog Antenna to Radiated EMI Measurement Uncertainty. In: 14th Conference on Microwave Techniques "COMITE 2008", Prague, April 23-24, 2008, pp. 199-202.
[81] Hallon, J., Bittera, M., Kováč, K.: Influence of Long Cable Arrangement upon Repeatability of EMC Immunity Tests against Electromagnetic Field. In: 14th Conference on Microwave Techniques "COMITE 2008", Prague, April 23-24, 2008, pp. 207-210.
[82] Bittera, M., Kováč, K., Hallon, J.: Disadvantage of Short Measuring Distance at Radiated EMI Measurement. In: 11th International Symposium on Mechatronics "Mechatronika 2008", Trenčianske Teplice, June 4-6, 2008, pp. 109-112.
[83] Hallon, J., Bittera, M., Kováč, K.: Influence of Shielded Cable Connectoring on Immunity against Electromagnetic Field. In: 11th International Symposium on Mechatronics "Mechatronika 2008", Trenčianske Teplice, June 4-6, 2008, pp. 113-117.
[84] Kováč, K., Hallon, J., Bittera, M.: Influence of Non-Destructive Shortening of Long Cables upon Repeatability of EMC Immunity Tests. In: 19th International Wroclaw Symposium and Exibition on Electromagnetic Compatibility, Wroclaw, June 11-13, 2008, pp. 338-341.
[85] Kamenský, M., Kováč, K.: Self-Correction of ADC Error Using Additive Iterative Method and Averaging of Dithered Samples. In: 7th International Conference on Measurement "Measurement 2009", Smolenice, May 20-23, 2009, pp. 7-10.
[86] Bittera, M., Smieško, V.: Effect of Cable Termination on EMI Measurement Results. In: 7th International Conference on Measurement "Measurement 2009", Smolenice, May 20-23, 2009, pp. 313-316.
[87] Kollár, M., Kováč, K.: Continuous vs. Discrete Height Scan Method in Normalized Site Attenuation Measurement for EMC Test Site Evaluation. In: 7th International Conference on Measurement "Measurement 2009", Smolenice, May 20-23, 2009, pp. 348-351.
[88] Bittera, M., Štih, M.: Modelling of Wire Antennas. In: 12th International Symposium on Mechatronics "Mechatronika 2009", Trenčianske Teplice, June 3-6, 2009, pp. 73-75.
[89] Čičáková, O., Szolik, I., Krammer, A.: Complex System EMC Immunity Tests. In: International Conference "Applied Electronic 2009", Pilsen, September 9-10, 2009, pp. 89-90.
[90] Kamenský, M., Kováč, K.: Correction of ADC Errors by Iterative Method with Dithering using Dither with Uniform Distribution. In: 20th International Symposium DAAAM "Intelligent Manufacturing & Automation", Vienna, November 25-28, 2009, pp. 1843-1844.
[91] Páleník, T., Harťanský, R., Bittera, M., Hallon, J., Kováč, K.: Numerical Input Impedance Analysis of Loop Antennas. In: 7th International Workshop of Electromagnetic Compatibility "CEM 2010", Odorheiu Secuiesc, September 2-4, 2010. 113-117.
[92] Kamenský, M., Kováč, K.: Correction of ADC Errors by Iterative Method with Dithering using Dither with Uniform Distribution. In: 17th Symposium TC-4 Measurement of Electrical Quantities "IMEKO 2010", Košice, September 8-10, 2010, 4 p.
[93] Bittera, M., Smieško, V., Kováč, K.: Novel Approach to Uncertainty of Antenna Factor Measurement. In: 17th Symposium TC-4 Measurement of Electrical Quantities "IMEKO 2010", Košice, September 8-10, 2010, 5 p.
[94] Harťanský, R., Bittera, M., Hallon, J., Benkó, P.: Increase of Calibrated Meter Range at Distance Measurement. In: 17th Symposium TC-4 Measurement of Electrical Quantities "IMEKO 2010", Košice, September 8-10, 2010, 5 p.

Iné :

[1] Smieško, V., Adamec, L., Varga, M., Kováč, K.: Electromagnetic compatibility requirements to electrical and electronic devices. Bratislava: FEI STU, 1995.
[2] Burger, I., Kováč, K.: Electromagnetic Compatibility for Electronic Systems Designers. Bratislava, FEI STU, 1996, 98 p.
[3] Kováč, K., Adamec, Ĺ., Ambruš, P.: European EMC Standards Requirements to Electronic. Bratislava, FEI STU, 1996, 96 p.
[4] Kováč, K., Lenková, A., Paštrnáková, J.: Electromagnetic Compatibility and European Directive. Bratislava, Metod. centrum, 1997, 38 p.
[5] Harťanský, R.: Sensors of Electromagnetic Field for Use in Electromagnetic Compatibility, Disertation thesis, Bratislava, FEI STU, June 1999.
[6] Kováč, K., Harťanský, R., Hallon, J., Jancura, A.: EMC for Electronic Equipment Designers. Bratislava, FEI STU, 1999, 120 pp.
[9] Kováč, K., Adamec, L., Ambruš, P., Hallon, J.: Requirements of STN EN to Electronic Devices in term of EMC. Bratislava, FEI STU, 2000.
[10] Kováč, K., Hallon, J., Bittera, M.: EMC for Electronic Systems Designers. Bratislava, FEI STU, 2005.
[11] Kováč, K., Hallon, J., Bittera, M., Szolik, I.: EMC for Electronic Systems Designers. Worksheet. Bratislava, FEI STU, 2005.
[12] Kováč, K., Hallon, J., Bittera, M.: EMC for Electronic Systems Designers. Worksheet. Bratislava, FEI STU, 2007.

Vítajte na stránke EMC Laboratória